• Yeni Üyelik
  • Yeni Üye Olmak İçin Aşağıdaki Formu Eksiksiz Bir Şekilde Doldurunuz.

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemlerİ
  Madde 3 -
  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Uluslararası Eğitim Danışmanlığı konusunda hâlihazırda faaliyette olduğunu aşağıdaki ilk 3 madde kapsamı ile kanıtlayıp, 4.madde kapsamında bulunmayan şirketler dernek üyesi olabilir:

  1. Son 6 ay içinde alınmış olan "faaliyet belgesi” ibraz edebilen veya "son döneme ait vergi levhası” veya "kuruluş gazetesi” ile durumunu belgeleyebilen,
  2. İki adet "brüt öğrenci kayıt faturası” veya "dernek üyelerinden iki adet referans” veya üç adet "öğrenciye kesilmiş uluslararası eğitim danışmanlık faturası” ibraz edebilen,
  3. İletişim adresi ve bilgileri doğru ve güncel olan,
  4. Derneğe üye olan şirketlerin şubeleri, temsilcilikleri ve bayilik yoluyla aynı isim hakkını (unvanı/markayı) kullanan diğer şirketler derneğe üye olamazlar.

  Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıyan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Uluslararası Eğitim Danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren her tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

   

  YENİ ÜYELİK ÖN BAŞVURU FORMU
  Firma Adı ve Ünvanı :
  Faaliyet Alanı :
  Kuruluş Yılı :
  Adres :
  Tel :
  E-posta :
  Web Sitesi :
  Dernek Temsilcisinin
  Adı / Soyadı :
  Doğum Tarihi :

  Varsa YEDAB Üyeleri Referansı (2 Adet)

  : -

  Temsilcisi Olunan Okullar ve Yetkililer

  : -
  Üyelikler ve Bağlantılar :
  Varsa yüklenecek dosyalar
  (Sertifikalar / Şirket profili vb.)
  (.pdf, .jpg veya .png formatındaki dosyalar)
  :
     

  Yurtdışı Eğitim Danışmanları Birliği Derneği Tüzüğünü kurumum adına okudum.

  Tüzük hükümlerini ve üyelik şartlarını kabul ediyorum.
  Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşulları taşıdığımı/taşıdığımızı ve tarafıma/tarafımıza ait bilgilerin doğruluğunu beyan eder üyeliğe kabulümüz için gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarım.

  • Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  ÜYELERİMİZ
 •    
  ONURSAL ULUSLARARASI ÜYELER
 • 
 • MERKEZ OFİS
  • İzzettin Çalışlar Caddesi Genç Apt 21/9  Bahçelievler İstanbul 34394 , TURKEY
   Bahçelievler/ Istanbul
   Telefon : 0 (212) 556 81 88
   Fax:
   Mobil: 0 (533) 482 32 40
   info@yedab.org.tr
 • YEDAB (Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği) Copyright © Tüm Hakları Saklıdır 2013-2019  Dernek Kütük No.:34-194-078